ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Συνάδελφοι , Καλείστε, όπως προσέλθετε στις 22/10/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11,00 π.μ στα  γραφεία του συνδέσμου επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθμ. 4 , 4ος  όροφος , Γραφείο 7 , για Γενική Συνέλευση των Μελών βαση αποφασης Read More

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ” Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Read More

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ε126 / 36-203) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ε126 / 36-203) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (α/α Σ.12.17) Προθεσμία υποβολής :09/06/2017 προϋπολογισμος :1.984,00

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  Αθήνα 23/05/2017 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ                                      Αρ. Πρωτ.395 Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 4 , 4ος όροφος γρ. 7                          Read More