ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ


Η συνδρομή του συλλόγου για το έτος 2018 είναι 100 ευρώ για τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη και 100 ευρώ για τις νέες εγγραφές .Οι συνδρομές είναι ετήσιες και λήγουν 31 Δεκεμβρήίου του εκάστοτε έτους .

Καταβάλλονται στο σύλλογο οποιαδήποτε ημερομηνία είτε μέσω Τραπέζας πειραιως στον λογαριασμό 6455040030441 η τραπεζα ALPHA λογαριασμος 415002002006410  [[ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2018 ]]  Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα Θεμιστοκλέους 4 4ος όροφος γραφείο 7 Τ.Κ. 10678 Αθήνα .

Τηλ: 210.380.0434
Φάξ: 210.380.0742

Ο σύλλογος χορηγεί στα μέλη τις  βεβαιώσεις που ζητούνται στις δημοπρασίες για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων και για την επαγγελματική τους  διαγωγη

.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ