Ο Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. είναι Συνδεσμος και Αποτελει την Μοναδικη Αναγνωρισμενη Επαγγελματικη Οργανωση των Εμπειροτεχνων Εργοληπτων σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ  Επιπεδο.  Αναγνωρισμενο δια   υπ’ αριθμόν 1594/74 και 2348/87 και 2254/93 αποφάσεων του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών .

Ιδρύθηκε το 1974 στην Αθήνα με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου των εμπειροτεχνών.

Διοικείται από 7μελές Δ.Σ. με τριετή θητεία που συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε χρειαστεί και από 3μελή εξελεγκτική επιτροπή με επίσης 3ετή θητεία .

Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία .

Βασικοί στόχοι της διοίκησης

  • Η ένωση των συναδέλφων εμπειροτεχνών όλης της χώρας
  • Η ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και η προσπάθεια επίλυσης τους
  • Η συνεχής προσπάθεια για αναβάθμιση των πτυχίων μας
  • Η υποστήριξη κάθε συναδέλφου που ζητάει την παρέμβαση μας σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει σε υπουργεία , νομαρχίες ,Ο.Τ.Α. για έργα που δημοπρατούνται καθώς και για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται για τη συμμετοχή του στις δημοπρασίες .
  • Η υπεράσπιση των κεκτημένων δικαιωμάτων του κλάδου

Ο σύλλογος στη διάρκεια της θητείας του έχει πετύχει 2 αναβαθμίσεις των εμπειροτεχνικών πτυχίων ,έχει παρέμβει πολλές φορές σε δημόσιες υπηρεσίες για τη διευθέτηση θεμάτων των μελών τόσο σε θέματα γραφειοκρατίας όσο και θέματα νομικά , ενώ επεμβαίνει όταν χρειαστεί σε περιπτώσει όπου δεν εφαρμόζονται οι νόμοι που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

ΤΟ ΔΣ  ΤΟΥ Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.