ΕΡΓΑ 03-05-2018

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 4 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ID: 27821098 Τύπος σύμβασης Συνδυασμένη σύμβαση Τύπος Εγγράφου Προκήρυξη Εξωτερική ταυτότητα 18PROC003029226 Προθεσμία 18.05.18 Διευθύνσεις Υλοποίησης: EL: ΞΑΝΘΗ Ν. ΞΑΝΘΗΣ EL: Ξάνθη Προϋπολογισμένες τιμές: 1.392,00 EUR Αναθέτουσες Read More