ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ε126 / 36-203) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ε126 / 36-203) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (α/α Σ.12.17) Προθεσμία υποβολής :09/06/2017 προϋπολογισμος :1.984,00