Σήμερα Ανοικτή Πρόσκληση – Κάλεσμα Στους Συναδέλφους Εργολήπτες Αν. Μακεδονίας – Θράκης μέσω της εφημερίδας Ο ΧΡΟΝΟΣ Κομοτηνής!!