ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ