ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ε126 / 36-203) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ε126 / 36-203) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (α/α Σ.12.17)

Προθεσμία υποβολής :09/06/2017

προϋπολογισμος :1.984,00