ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ