ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ