ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1594/74 ΚΑΙ 2348/87 ΚΑΙ 2254/93 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4, Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. 7 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ. 210 3800434,

ΦΑΞ 210 3800742, email info@psenm.com – ΑΦΜ 090181104   Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αθήνα 02/09/2019

Αριθ.Πρωτ.    657

Προς

  1. κ. κ  Περιφερειάρχες
  2. Περιφερειακά Συμβούλια
  3. κ. κ  Δημάρχους
  4. Δημοτικά Συμβούλια

 

Θέμα ;  Eυχές για καλή θητεία

 

Το ΔΣ του Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.( Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Περιφερειακά Μητρώα ) και ο πρόεδρος του  προσωπικά σας εύχονται να έχετε καλή  και δημιουργική θητεία στο έργο που αναλάβατε καθώς και να συνεχίσει να υπάρξει η άριστη συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας.

 

 

 

 

Για το ΔΣ του ΠΣΕΕΕΠΜ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Τσάλτας