ΕΡΓΑ 03-05-2018

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 4 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ID: 27821098
Τύπος σύμβασης Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος Εγγράφου Προκήρυξη
Εξωτερική ταυτότητα 18PROC003029226
Προθεσμία 18.05.18
Διευθύνσεις Υλοποίησης: EL: ΞΑΝΘΗ Ν. ΞΑΝΘΗΣ EL: Ξάνθη
Προϋπολογισμένες τιμές: 1.392,00 EUR
Αναθέτουσες Αρχές: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Δείτε περισσότερες πληροφορίες. »
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την επισκευή της υπάρχουσας πόρτας των χειρουργείων και της κατασκευής δεύτερης πόρτας ασφαλείας στον ίδιο χώρο. ID: 27794101
Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου Προκήρυξη
Εξωτερική ταυτότητα Ω6ΚΧ4690Ω3-Τ6Θ-05-02120555
Προθεσμία 15.05.18
Διευθύνσεις Υλοποίησης: EL: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ
Προϋπολογισμένες τιμές: 6.500,00 EUR
Αναθέτουσες Αρχές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

Leave a Comment