Ενη μέρωση σας για την παράταση των εμπειροτεχνικών πτυχίων μας , βάση του άρθρου 188 σελίδα 171-172 του πολυνομοσχεδίου Ν.4635/2019

Θέμα .  Ενη μέρωση σας για την παράταση των εμπειροτεχνικών πτυχίων  μας , βάση του άρθρου 188 σελίδα  171-172 του πολυνομοσχεδίου    Ν.4635/2019

 

Αξιότιμοι  κύριοι

Σας αποστέλλουμε τον Ν.4635/2019 και το ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019 στο οποίο άρθρο του ν.188   σελ.171-172 αναφέρετε στην παράταση των Εμπειροτεχνικών μας πτυχίων .

Σας παρακαλούμε  για τις ενέργειες σας   καθώς και την ενημέρωση  όλων των αρμοδίων  υπηρεσίες σας. 

 Ευχαριστούμε για την καλή μας συνεργασία .

 

   

Για το ΔΣ του  Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ

Ο Πρόεδρος   

Γιώργος Τσάλτας                                                                   

 
 
 
Περιοχή συνημμένων