ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118ν,4472/2017