ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ