ΕΝΕΡΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


13/4/2018
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

>>Διαβάστε εδώ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
>>Διαβάστε εδώ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
>>Διαβάστε εδώ

ΑΙΤΗΜΑ Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ π.δ ΤΟΥ ΑΡΘ.118ν.4472/2017
>>Διαβάστε εδώ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
>>Διαβάστε εδώ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
>>Διαβάστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118ν,4472/2017
>>Διαβάστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
>>Διαβάστε εδώ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
>>Διαβάστε εδώ