ΑΙΤΗΜΑ Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ π.δ ΤΟΥ ΑΡΘ.118ν.4472/2017