Έκκληση του ΔΣ προς τους Περιφερειάρχες και Δημάρχους για στήριξη στους Εμπειροτέχνες

AΘΗΝΑ  09/09/2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ.660

 

Προς    κ.κ  Περιφερειάρχες

 και Δήμαρχους

Της επικράτειας

ΘΕΜΑ .Πνεύμα  καλής συνεργασίας,   Περιφερειών και Δήμων,   για την σωστή  εκτέλεση  μικρών έργων,  και  αντιμετώπισης  εκτάκτων αναγκών  κάθε περιοχής

 Αξιότιμοι  κκ Περιφερειάρχες  και  Δήμαρχοι τις Επικρατείας

Έχετε  τις θερμές ευχές  του ΔΣ και των μελλών  του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Επιχειρήσεων Εγγεγραμένων στα Περιφερειακά Μητρώα (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ) για τα νέα  σας καθήκοντα,  για καλή δύναμη, δημιουργία  και επιτυχία στο έργο σας .

Είμαστε ο μόνος πιστοποιημένος  και αναγνωρισμένος  Πανελλήνιος Σύνδεσμος  των Εμπειροτεχνών Εργοληπτών   Δημοσίων Έργων (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ)  και θέλουμε  να σας  ενημερώσουμε ότι ως κλάδος , θα είμαστε δίπλα σας ,σε οποία  σας   ανάγκη ,για κάθε βοήθεια και καλή συνεργασία.

Επίσης  σας γνωρίζουμε ότι είμαστε ο μόνος κλάδος, οι εμπειροτέχνες ,που διαθέτουμε μηχανήματα έργων ,είμαστε χειριστές αυτών και έχουμε των εξοπλισμό  που απαιτείτε   σε κάθε  δύσκολη περίπτωση και  έκτακτη ανάγκη. Πάνω από 50 χρονιά  ο κλάδος  μας  σε συνεργασία   με τις κατά τόπους νομαρχίες-  περιφέρειες και δήμους,  αντιμετωπίζουμε τις έκτακτες   ανάγκες της χώρας μας  , όλες  τις ώρες είμαστε στην διάθεση  σας .

Θέλουμε όμως  και εμείς  να Δουλέψουμε .

Διαθέτουμε πέραν του εξοπλισμού μας,  μεγάλη εμπειρία στα δημόσια έργα, έχουμε πτυχία  και τα μελή  μας διαθέτουν βεβαίωση επαγγελματικής διαγωγής  που βάση ισχύουσας   νομοθεσίας πρέπει να προσκομίζουν σε κάθε διαγωνισμό ,ανάθεση έργου  κλπ.       Τα πτυχία μας  ισχύουν   πλέον    πανελλαδικά  και η πιο πάνω βεβαίωση είναι επιβεβλημένη .

Ζητάμε,  να βγάζετε μικρά έργα  και να  μας προτιμάτε, διότι  κάνουμε έργα  ποιοτικά  και σπάνια,  έχει εφευρεθεί πτυχίο συναδέλφου  για κακή εκτέλεση έργου ,αντίθετα με άλλους εργολήπτες και κλάδους  που συμβαίνει πολύ συχνά

Ελπίζουμε στην καλή συνεργασία  με τον σύνδεσμο μας και τους συναδέλφους  – μελή μας,  στους  δήμους σας η τις περιφέρειες σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ